İnşaat Malzemeleri

Lifli Beton Nedir?

lifli beton

Beton sahip olduğu özelliklerinden dolayı en yaygın kullanılan yapı malzemelerinden biridir.Yaşadığımız çevredeki hemen hemen tüm barınma ve alt yapı tesislerinin yapımında kullanılan temel malzeme betondur.

Hızla nüfusu artan dünyada önümüzdeki yıllarda da kullanımı, kolay ve basit yapılabilirliğiyle, ekonomikliğiyle ve sahip olduğu teknik özellikleriyle kullanılmaya devam etmektedir.

Lifli Beton Nedir?

Beton özeliklerini olumlu yönde değiştirerek iyileştirmek amacıyla taze beton içerisine çeşitli yöntemlerle değişik miktarlarda katılan, belirli boy/çap (narinlik oranı) oranına sahip olan metalik, polimerik, mineral veya tabii yapıdaki malzemelere lif (fiber) denilir. Bu malzemeler ile üretilen betona ise Lifli Beton Denir.

çelik lifli beton

Lifler; çelik, plastik, cam gibi değişik malzemelerden farklı tip ve boyutlarda üretilmektedirler. ACI (Amerikan Beton Enstitüsü) komitesi bir lifi tanımlayan en iyi nümerik parametrenin lif boyunun eşdeğer lif çapına bölünmesiyle elde edilen “boy/çap” (aspect ratio) oranı olduğunu kabul eder. Bu orana kısaca “narinlik oranı” da denilmektedir. Eşdeğer lif çapı ise; alanı lifin kesit alanına eşit bir dairenin çapı olarak tanımlanmaktadır. Lifi tanımlayan diğer etkenler ise lifin geometrik yapısı ve çekme gerilmesidir

Çelik Lif ve Çelik Lifli Betonlar

Çelik lifler, düşük karbonlu çelik C 1008’den üretilirler. En önemli özellikleri, yüksek ve üniform Çelik Lifli Betonlar ve Kullanım Alanlarının Araştırılması, M. Kozak Teknik Bilimler Dergisi 2013 3 (5) 26-35 28 Journal of Technical Sciences 2013 3 (5) 26-35 çekme gerilmesine karşılık düşük uzama özellikleridir.

Çekme gerilmeleri ortalama olarak 1200 MPa’nın üzerinde olup elastik limitleri % 0,2’nin altındadır. TS 10513 göre beton takviyesinde kullanılan, çelik lifler şekillerine göre üç grupta toplanmıştır. Çelik liflerin şekilleri ise aşağıdaki gibidir. verilmektedir.

lifli beton demiri

Nerede Kullanılır

Liflerle güçlendirilmiş betonlar, bu yükleri karşılayabilecek dayanımlara sahiptirler. Çelik lifler zemin döşemelerinde hasır çelik donatılarıyla birlikte kullanıldıkları gibi esas donatı yerine de kullanılmaktadırlar. çelik lifli betonların, fabrika, depo, hangar vb. döşemelerde kullanılmaktadır.

Havaalanı Kaplamaları

Havaalanı betonlarında genellikle çelik lifler kullanılmaktadır. Bu lifler kullanıldığında derz açıklıkları büyütülebilmektedir. Havaalanı uygulamalarında kaplama kalınlıkları lifli beton kullanarak azaltılabilmektedir. Liflerle donatılı betonların yüksek eğilme dayanımları nedeniyle kaplama kalınlıkları azaltılabilmekte ve büyük bir maliyet indirimi olmaktadır.

Normalde zemin ve yol betonlarında eğilme gerilmeleri 4 – 5 MPa olmaktadır. Bu değerler statik yüklemeler içindir, tekrarlı yükler ve zamanla oluşan yorulmalar sebebiyle bu değerler düşebilmektedir.

Liman Kaplamaları

Liman kaplamaları diğer kaplamalardan farklı olarak ağır yük gemilerinin trafiğini karşılayabilecek şekilde projelendirilmektedir. Liman kaplamalarında yüklemeler boşaltmalar, çarpma etkileri, dalga hareketleri, gel–gitler ve aşırı yüklemeler gibi olasılıklar göz önüne alınmaktadır.

Burada da çelik Çelik Lifli Betonlar ve Kullanım Alanlarının Araştırılması, M. Kozak Teknik Bilimler Dergisi 2013 3 (5) 26-35 32 Journal of Technical Sciences 2013 3 (5) 26-35 lifler kullanılarak kaplama kalınlıkları ve derz aralıkları azaltılabilmektedir (Bahadır, 2007).

Beton İçeriği

  • Çimento miktarı en az 320 kg/m³ olmalıdır,
  • Kum (0 mm – 4 mm) miktarı, toplam agrega kütlesinin % 40 – % 45 olmalıdır (750 kg/m³ – 850 kg/m³),
  • En büyük tane büyüklüğü, doğal agrega için 28 mm, kırma taş için 32 mm olmalıdır. 14 mm’den büyük agrega oranı, % 15 – % 20 ile sınırlanmalıdır,
  • Betonun karakteristik basınç mukavemeti en az 20 MPa olmalıdır,
  • Su / çimento oranı en çok 0.55 olmalıdır,
  • Betona işlerlik sağlaması amacı ile akışkanlık verici katkılar kullanılabilir,

Lifli Beton Fiyatı

Güncel lifli beton fiyatı malum dolar kurundan dolayı sürekli değişmektedir. Bunun için beton fiyatını dolar üzerinden yazayım, güncel dolar kuru üzerinden çarparak hesaplayabilirsiniz.

1 m3 lifli beton fiyatı: 60,00 $ + KDV’dir

Daha fazla inşaat malzemesi ve fiyat listesi için İnşaat Malzemeleri kategorimizi ziyaret edin.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu