İnşaat & Şantiye

Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve PDF Dosyası

Yapım İşleri Genel Şartnamesi, kamu ve özel sektör inşaat projelerinde standartların korunmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir belge setidir. Bu şartname, projelerin her aşamasında kaliteyi ve güvenliği garanti altına almayı amaçlar. Hazır Yapım işleri Şartname - PDF içeriğimizi ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

yapım işleri şartnamesi

Yapım İşleri Genel Şartnamesi, inşaat projelerinin her aşamasında uyulması gereken kurallar ve standartları belirler. Bu şartname, projelerin planlama aşamasından tamamlanmasına kadar olan süreçte rehberlik eder ve projelerin kalitesini güvence altına alır. Şartname içerisinde önemli bir kaç başlığı sizlerle paylaşıyorum;

 • Genel Kurallar: Şantiyedeki genel işleyişi ve disiplin kurallarını belirler.
 • Teknik Şartlar: Kullanılacak malzemelerin özelliklerini ve uygulama tekniklerini tanımlar.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği: Çalışanların güvenliğini sağlamak için alınması gereken önlemleri içerir.
 • Çevre Koruma: İnşaat sürecinin çevreye olan etkilerini minimize etmeyi hedefler.
 • Yönetmelikler ve Standartlar: Projelerin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu sağlar.

Yukarıda paylaştığım 5 ana maddeden oluşmaktadır.  Sıfırdan bir şartname oluşturmak isteyen bu maddeleri sözleşme içerisinde kesinlikle bulundurmak zorundadır.

Yapım İşleri Genel Şartnamesi – PDF Dosyası

Çok fazla vaktinizi almadan; Toplamda 36 sayfadan oluşan Yapım İçleri Şartnamesini Buraya Tıklayarak PDF Dokümanına ulaşabilirsiniz.

Yazının devamında bu şartname içeriğinde bulunan 36 içeriğin özetini okuyarak ön bilgiye edinebilirsiniz;

1) Proje Yönetimi ve Planlama

İnşaat projeleri karmaşık ve uzun süreli olabilir. Bu nedenle, doğru bir proje yönetimi ve planlama süreci hayati öneme sahiptir. Yapım İşleri Genel Şartnamesi, bu süreçte dikkat edilmesi gereken tüm detayları kapsar. Proje yönetimi ve planlama ile ilgili bazı önemli maddeler şunlardır:

 • Zaman Çizelgesi: Projenin başlangıç ve bitiş tarihlerini belirler.
 • Kaynak Yönetimi: İnsan gücü, malzeme ve ekipmanların verimli kullanımını sağlar.
 • Risk Yönetimi: Potansiyel riskleri belirler ve bu risklere karşı alınacak önlemleri tanımlar.

2) Kalite Kontrol ve Güvence

İnşaat projelerinde kalite, projenin başarısını belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Yapım İşleri Genel Şartnamesi, kalite kontrol ve güvence süreçlerini ayrıntılı bir şekilde ele alır. İşte bazı önemli kalite kontrol ve güvence adımları:

 • Malzeme Kalitesi: Kullanılan malzemelerin standartlara uygunluğu kontrol edilir.
 • İşçilik Kalitesi: Uygulama aşamasında yapılan işlerin kalitesi sürekli olarak denetlenir.
 • Test ve Muayene: İnşaat sürecinin belirli aşamalarında yapılan testler ve muayeneler ile kalitenin sürekli olarak izlenmesi sağlanır.

3) İş Sağlığı ve Güvenliği

İnşaat sektöründe çalışanların güvenliği, Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin en öncelikli konularından biridir. Şantiyede alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemleri, bu şartnamede detaylı bir şekilde açıklanır. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bazı önemli maddeler şunlardır:

 • Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD): Şantiyede çalışanların kullanması gereken koruyucu donanımların standartları belirlenir.
 • Acil Durum Planları: Şantiyede meydana gelebilecek acil durumlar için hazırlıklı olunması sağlanır.
 • Eğitim ve Bilgilendirme: Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konularında düzenli olarak bilgilendirilmesi ve eğitilmesi sağlanır.

4) Çevresel Sürdürülebilirlik

İnşaat projeleri, doğal kaynakların kullanımı ve çevreye olan etkileri nedeniyle dikkatli bir planlama gerektirir. Yapım İşleri Genel Şartnamesi, çevresel sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla çeşitli önlemler içerir. İşte bu önlemlerden bazıları:

 • Atık Yönetimi: İnşaat sürecinde oluşan atıkların çevreye zarar vermeden yönetilmesi sağlanır.
 • Doğal Kaynakların Kullanımı: İnşaat projelerinde doğal kaynakların verimli kullanılması teşvik edilir.
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi: Projelerin çevreye olan etkileri sürekli olarak izlenir ve değerlendirilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu